Mire való a vezetői coaching?

A témát a munkahelyi környezetben felmerülő vezetői kérdések adják, azonban a figyelmem középpontjában a kliensemet tartom. Az együttműködésünk elsődleges célja az önismereti fejlődésének, az önálló problémamegoldó, problémakezelő képességének, eredményességének, és a vezetőként megélt életminőségének a fejlődése.

A coaching folyamat várható eredménye, hogy a vezető új tapasztalatokat szerez problémái megoldásában, bővül az önismerete, erősödik a magabiztossága és fejlődik a döntésképessége. A munkánk során átélt élményeinek és azok feldolgozásának köszönhetően felkészültebbé válik számára kritikus helyzetek kezelésére, amelyekkel később már támogatás nélkül is meg tud birkózni.

A coaching szemléletű vezetés fogalmát is lényegesnek tartom. Az erre vonatkozó ismereteket, gondolkodásmódot is elsajátíthatja a vezető, sőt gyakran kimondottan ez lehet a munka egyik célja is.
 
 Mire való a coaching?
 
 
 

 

Scroll to Top