Team coaching

Egymásra utaltság a közös cél érdekében végzett munkában. Ez a mondat egyben a csoport (team) meghatározását és a legfontosabb problémáinak forrását is tartalmazza.

A team coachingban egyének vesznek részt, azonban a kliens maga a csapat. A cél azoknak az akadályoknak a felismerése és elhárítása, amelyek gátolják a team egészséges működését, eredményességét, kibontakozását. Példaként néhány gyakran feldolgozásra kerülő téma: szemléletbeli, értékrendbeli összehangolódás, közös célok meghatározása, kommunikációs konfliktusok, a döntéshozatal, és a felelősségvállalás kérdései, projekt teamek eredményességének biztosítása, stb.

A módszer adta keretek lehetővé teszik, hogy a személyes élmények és az egymásról szerzett tapasztalatok összegződjenek és a mindennapi gyakorlatban megnyilvánuló közös csapatkészségekké alakuljanak, miközben reflektív kommunikáció gyakorlásával a résztvevők hatékony együttműködési módokat is tanulhatnak.

A munkafolyamat alkalmanként 2x50-90 perces csoportmunkából és a köztes napokban is zajló tudatos tapasztalatszerzésből áll és általában kétheti rendszerességgel, 24 hónapon keresztül tart. Az ideális létszám 4-12 fő. Az eredetileg kitűzött egyéni és csoportos célok érvényességét hétrőlhétre ellenőrizzük, szükség szerint módosítjuk.

 Ajánlatok díjazással Egyedi ajánlatkérésPróba team coaching kérés 

Scroll to Top