A coaching és a vezetés összefüggései

A coaching módszer elsősorban a vezetőknek köszönhetően jött létre. Az a természetes szükséglet alakította ki, hogy a vezetőknek is szükségük van hatékony szakértői támogatásra  elakadásaik, problémáik, nehézségeik leküzdésében és megoldásában. Az elmúlt két évtizedben a coaching a vezetés fejlesztésének leghatékonyabb eszközévé vált.

A vezetők számára, a coaching elsősorban az elakadások kezelésében, döntéshelyzetekben, a vezetői eredményesség növelésében és a szervezeti együttműködés javításában hatékony módszer.

A vezetés és a coach szerep szoros összefüggésben állnak egymással. A coach vezetőként is működik, és a munka során a saját vezetői kompetenciái, tapasztalatai is megnyilvánulnak, amelyek hozzájárulnak a folyamat sikerességéhez.

A kliens és a coach között kialakuló kapcsolat a vezető számára olyan élményeket jelent, melyek hatására elsajátíthatja a coach által képviselt speciális szemléletet is. Ennek birtokában kialakíthatja ennek a gondolkodásmódnak a saját személyiségének megfelelő változatát, amelyet aztán kamatoztatni tud a beosztottaival való együttműködéseiben és vezetői működésében. Ez a gondolkodásmód a coaching szemléletű vezetés, amely az egyik legeredményesebb, személyre szabott vezetői megközelítés.

A coaching szemléletű vezetés azon az elven alapszik, hogy a vezetők akkor tudnak igazán hatékonyan működni és akkor tudják sikerre vinni a szervezetet, ha kölcsönös felelősségvállaláson alapuló viszonyt alakítanak ki beosztottaikkal. Az ilyen vezetők odafigyelnek személyes hitelességükre és arra, hogy milyen példát mutatnak. Emellett a feladatok kiosztásában és bánásmódjukban is a beosztottak személyiségéhez, készségeihez, motivációihoz igazodnak. Ilyenkor a vezető a coach gyakorlatához hasonlóan abban segíti beosztottait, hogy a lehető legjobbat tudják kihozni önmagukból.

A coach irányításával a vezető olyan tapasztalatokat szerez, amelyek közben fejlődik az önismerete, a magabiztossága és döntésképessége, valamint formálódik vezetői hozzáállása, szemlélete is. A coaching szemlélet megismerése, elsajátítása általában következménye, de gyakran kifejezett célja is egy coaching folyamatnak.

 Coaching és vezetés
   
 Ajánlatok díjazással 

 

Scroll to Top