Coaching szemléletű konzultáció - szervezetfejlesztési tanácsadás vállalati vezetőknek

A vezetői feladatokra, döntéshelyzetekre, változási folyamatokra összpontosítunk. Az eredményességet a konzulens-kliens párbeszédre fordított idővel és a megfelelő keretekkel biztosítjuk, lehetővé téve a külső és belső nézőpontok módszeres összevetését.

Az appreciative inquiry (érték központú elemzés) alkalmazásával a múltban keletkezett nehézségek helyett a jelenben elérhető erőforrások feltárására helyezzük a hangsúlyt. A szokványos problémakezeléstől eltérően a hibák és a hiányosságok elemzése helyett a szervezeti és egyéni erősségekre, előnyökre, lehetőségekre alapozzuk megoldási törekvéseket.

A dialógus modell keretrendszerében partneri viszonyulásban, ítéletek és kölcsönös véleményezés, a másik meggyőzésére irányuló attitűd nélkül, vezetői szemléletű párbeszédben dolgozunk.

Amíg a coaching esetében a kliens áll a középpontban, a konzultációra egy konkrét vezetői probléma, vagy egy megoldandó feladat miatt kerül sor. Konzulensként a saját vezetői tapasztalataim, kompetenciáim felhasználásával és a külső nézőpontom tudatos fenntartásával tudom segíteni Önt döntéshelyzetekben, kritikus vezetői feladatok megoldásában, vagy egy konkrét szervezetfejlesztési folyamatban. A konzultációk közben tapasztalati úton ismerhet meg olyan problémakezelési stratégiákat, amelyek birtokában alakíthat vezetői gyakorlatán, gondolkodásmódján.

Scroll to Top